Aspace Mallorca

CCEE PINYOL VERMELL

El Centre Concertat d’Educació Especial Pinyol Vermell es l’escola d’Aspace i  s’adreça a infants i adolescents en edat escolar (entre 3 i 21 anys) amb diversitat funcional (persones amb paràlisi cerebral, pluridiscapacitat o discapacitats afins).

Ensenyament:

– Educació infantil

– Educació bàsica

– Transició a la vida adulta

El CCEE PINYOL VERMELL veu a el/la  alumne/a com un tot, en les seves parts i en el temps. El conjunt de professionals treballem en equip partint d’un model holístic, a on cada equip d’aula es liderat per la/el tutor-a que assumeix el rol de coordinador/a de l’equip de suport educatiu. Establim uns objectius i prioritats a treballar amb acords amb la família per tal que els aprenentatges siguin funcionals als diferents entorns de l’alumnat. 

Potenciem les competència i fortaleses de l’alumnat en el seus aspectes físics, afectius, cognitius i psicosocials, compensant i optimitzant, en la mesura del possible, aquelles que poden afectar els seus processos de desenvolupament i aprenentatge.

Partim de les necessitats, interessos, motivacions que ens presenta l’alumne-a i-o la seva família, per tal d’aconseguir un equilibri entre el que la família necessita i el que l’alumne-a necessita aconseguir i és important para la seva vida, i determinar els suports/ajudes que precisa per aconseguir-ho (Programació Àrea Conjunta).

Principis pedagògics

Els principis psicopedagògics que fonamenten la nostra pràctica educativa són:

Globalitat

Treball en equip

Valoració competències i capacitats de l’alumnat

Implicació de la família i l’alumnat al procés d’aprenentatge

Aprenentatge significatius

Participació i autonomia (us de noves tecnologies i ajudes tècniques facilitadors de l’aprenentatge)

Actitud favorable i motivació.

Desenvolupament psicoafectiu, comunicació, autonomia, participació

Autodeterminació

Interacció i inclusió

Relació de qualitat

Què oferim?

A l’organització i funcionament del Centre/alumnat:

 • Metodologia inclusiva (pràctiques inclusives a les rutines de l’aula).
 • Treball en equip: personal docent (tutors, PT, orientadors) i equip de suport educatiu (fisioterapeutes, logopedes, terapeuta ocupacional, i auxiliar tècnic educatiu).
 • Aprenentatge significatius i funcionals.
 • Escolaritat compartida.
 • Accions inclusives.
 • Adaptació de metodologies: innovació educativa.
 • Recursos i materials adaptats: ajudes tècniques, competència digital, adaptacions/app per la comunicació i autonomia, participació de l’alumnat.

A les famílies del nostre alumnat:

 • Equip transdisciplinar: coordinador de l’equip professional de referencia per la família (tutor-a aula)
 • Suport, acompanyament i assessorament 
 • Formació i participació.
 • Préstec de material.

A l’entorn:

 • Assessorament i orientació a centres educatius
 • Formació
 • Projectes i accions inclusives.
 • Participació i sensibilització

Altres serveis:

 • Escola Matinera.
 • Transport adaptat (Conselleria Educació).
 • Oci i Esport Adaptat.
 • Servei de Neurorehabilitació Embat.
 • Teràpies Assistides amb Cavalls.
 • Centre de Día Es Siurell.

Projectes que destaquem:

 • Col·laboracions amb la UIB, projectes d’investigació.
 • «La diversitat, un repte cap a la inclusió».
 • Valorant capacitats (Cif)
 • TICS
 • Accions inclusives amb CEIP BLANQUERNA

contactE

Marta Marco

Directora 

martamarco@aspaceib.org

971 796 282

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies